KARAPAPAK TEREKEMELERİNİN GÖÇÜ

 

KARAPAPAK TEREKEMELERİNİN GÖÇÜ

1828 de Kazak,Ağbaba bölgesinden  gelen Kara-Papaklardan  sonra Kars`taki ikinci Terekeme grubunu  bugün Ermenistan`da kalan Akbaba nahiyesiyle, Gürcistan`ın Tiflis dolaylarından ve Kazak, Borçalı bölgelerinden 1921`de gelenler teşkil etmektedir.
 
Bunlar geliş bölgelerine göre ""Ağbaba Terekemeleri" ve "Gürcistan Terekemeleri", Akbaba nahiyesinin Ördekli, Hamasa(Amasya), Balıklı, Göllü, Sınık

ve Qarabulak köylerinden gelmişlerdir."Gürcistan Terekemeleri"; Borçalı`daki Aran Arıklısı, Orzuman, Karayazı ve Kepenekci
Kazak bölgesindeki Soğukbulak, Karayazı;Tiflis civarındaki  Davras, Bezekli, Yırgançak, Kamerli, Ağalık, Ahılkelek bölgesindeki Hosbiya, Göye ve Lebis köylerinden gelmedirler.Ayin yaparken Seyit Hazma Nigari`nin şiirlerini okuyarak bir teneke parçası çaldıklarından dolayı "Teneke çalanlar" diye adlandırılan Terekeme zümresi de Başgedikler bucağının Duraklı köyü (Peldirvan) Susuz ilçesi porsuklu köylerinde otururlar

Kars
İline gelen en eski Terekemeler; Bugün daha çok "Karapapak" diye adlandırılan "Çıldır Terekemeleri"dir.
Bunlar Kuzey Azerbaycan`daki Kazak şemseddin Hanlığına bağlı Borçalı ve Kazak bölgelerinde yaşarken 1828 TÜRKMENÇAY MUAHEDESİ’nde buraların resmen Ruslara geçmesi üzerine yurtlarını bırakarak Kars`a geldiler. Çıldır ve Ardahan köylerine yerleştiler.
Bir k
ısmı  İran`a göçtüler.
Birço
ğu  ise bugün hala Kazak bölgesindeki Gazah, Tovuz ve Ağsdafa rayonlarında yaşamaktadırlar.
İran`a gidenler Sunduz eyaleti’nde yerleşerek "SULDUZ KARAPAPAKLARI" adını aldılar.
Abas Mirza Kaçar tarafından 800 ev olarak, Güney İran`a göçürülen Sulduz Karapapakları Mes`ud Kayhan`ın "Çoğrafya-yı Mufassal-ı İran" adlı eserinde Savukbulağ tümeninde 3.000 ev olarak zikredilir. Bugün 20.000 (25 yıl önce) kadar olmaları gereken bu "SULDUZ KARAPAPAKLARI; Terkyavyun, Saray, Arpalı, Canahmetli, Çaharlı ve ULAŞLI boylarına ayrılarak aşiret hayatlarını devam ettirmektedir.
93 HARB
İ’nden  sonra Eleşkirt ve Ağrı bölgesine göç eden Karapapakların büyük bir bölümü sonradan İran Azerbaycanı`na ve Ürmiye gölü güneyine SULDUZ bölgesine geçmişlerdir.
   
KARAPAPAK(TEREKEME),AZERİ FARKI:
  Oğuzlara "Türki-iman" yani Müslüman olan Türk dediler. Bu kelime zamanla Anadoluda "Türkmen, Arabistan ve kafkasyada "Terakime", Kars'ta "Türhman-Türkman", Tebriz Hoy Urmuye şehirlerinde "Türükemen" şeklinde değişime uğradı. Sonra Müslüman olan Oğuzar Selçuklu Devletini kurdular, Ardından Akkoyun Karakoyun Devletlerini kurdular. Sonra Uzun Hasanın Torunu olan İsmail Safevi, Safeviler Devletini kurdu ve bu devletin Yönetime aktif katılan kısmı "Azeri" ismini aldı, yönetime aktif katılmayıp eski geleneksel hayatlarını idame ettirenler "Terakime, Türkmen, Türhman, Terekeme" isimleri ile anılmaya devam ettiler ve bunlar hayvancılıkla uğraşıp savaş zamanlarında askere gitmekten başka bir faaliyette bulunmadılar.
Karapapak Kelimesi : Müslüman Oğuzların Karakoyun Devletine mensup olanları, Giyindikleri Kalpakların Kara olmasından Dolayı "Karapapak" olarak anıldılar. Papak kelimesi Kalpak'tan türemedir ve Şapka anlamındadır. Kalpaklarının Kara olmasının nedenide Kalpağın hammaddesi olan derinin elde edildiği koyunların Kara olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak Özbekistanda Özerk Bölgede yaşayan "Karakalpaklar" ile "Karapapaklar"'ı birbirine karıştırmamak gerekir. Karakalpaklar "KIPÇAK"'tır, Karapapaklar "OĞUZ"' dur. Türkler esasen iki kısımda tanımlanırlar Oğuzlar ve Kıpçaklar. Oğuzlar: Türkmenistan, İran Türkiye Doğu Türkistan (Uyguristan), Azerbaycan, Irak ve Suriyede yaşarlar. Kıpçaklar : Kuzey Türkleri olarak bilinirler ve Kazakistan Kırgızistan Tataristan Macaristan Bulgaristan Finlandiya Estonya Rusya ve Polonyada yaşarlar. Özbekistan ise Çağataylar olarak bilinirler ve ayrı bir kültür oluşturmaktadır.
 
 


 

BAYRAĞIMIZ

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret262585
FACEBOOK
Hava Durumu
Anlık
Yarın
30° 32° 23°