KARAPAPAK TEREKEMELERİNİN GÖÇÜ

 

KARAPAPAK TEREKEMELERİNİN GÖÇÜ

1828 de Kazak,Ağbaba bölgesinden  gelen Kara-Papaklardan  sonra Kars`taki ikinci Terekeme grubunu  bugün Ermenistan`da kalan Akbaba nahiyesiyle, Gürcistan`ın Tiflis dolaylarından ve Kazak, Borçalı bölgelerinden 1921`de gelenler teşkil etmektedir.
 
Bunlar geliş bölgelerine göre ""Ağbaba Terekemeleri" ve "Gürcistan Terekemeleri", Akbaba nahiyesinin Ördekli, Hamasa(Amasya), Balıklı, Göllü, Sınık

ve Qarabulak köylerinden gelmişlerdir."Gürcistan Terekemeleri"; Borçalı`daki Aran Arıklısı, Orzuman, Karayazı ve Kepenekci
Kazak bölgesindeki Soğukbulak, Karayazı;Tiflis civarındaki  Davras, Bezekli, Yırgançak, Kamerli, Ağalık, Ahılkelek bölgesindeki Hosbiya, Göye ve Lebis köylerinden gelmedirler.Ayin yaparken Seyit Hazma Nigari`nin şiirlerini okuyarak bir teneke parçası çaldıklarından dolayı "Teneke çalanlar" diye adlandırılan Terekeme zümresi de Başgedikler bucağının Duraklı köyü (Peldirvan) Susuz ilçesi porsuklu köylerinde otururlar

Kars
İline gelen en eski Terekemeler; Bugün daha çok "Karapapak" diye adlandırılan "Çıldır Terekemeleri"dir.
Bunlar Kuzey Azerbaycan`daki Kazak şemseddin Hanlığına bağlı Borçalı ve Kazak bölgelerinde yaşarken 1828 TÜRKMENÇAY MUAHEDESİ’nde buraların resmen Ruslara geçmesi üzerine yurtlarını bırakarak Kars`a geldiler. Çıldır ve Ardahan köylerine yerleştiler.
Bir k
ısmı  İran`a göçtüler.
Birço
ğu  ise bugün hala Kazak bölgesindeki Gazah, Tovuz ve Ağsdafa rayonlarında yaşamaktadırlar.
İran`a gidenler Sunduz eyaleti’nde yerleşerek "SULDUZ KARAPAPAKLARI" adını aldılar.
Abas Mirza Kaçar tarafından 800 ev olarak, Güney İran`a göçürülen Sulduz Karapapakları Mes`ud Kayhan`ın "Çoğrafya-yı Mufassal-ı İran" adlı eserinde Savukbulağ tümeninde 3.000 ev olarak zikredilir. Bugün 20.000 (25 yıl önce) kadar olmaları gereken bu "SULDUZ KARAPAPAKLARI; Terkyavyun, Saray, Arpalı, Canahmetli, Çaharlı ve ULAŞLI boylarına ayrılarak aşiret hayatlarını devam ettirmektedir.
93 HARB
İ’nden  sonra Eleşkirt ve Ağrı bölgesine göç eden Karapapakların büyük bir bölümü sonradan İran Azerbaycanı`na ve Ürmiye gölü güneyine SULDUZ bölgesine geçmişlerdir.
   

 


 

ATAMIZ

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam84
Toplam Ziyaret391931
Hava Durumu
AVRASYA TÜRK DERNEKLERİ FEDERASYONU
TEREKEME KARAPAPAK TÜRKLERİ KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ
FACEBOOK