GÜRCİSTAN

BORÇALI

Valehoğlu’nun (2005: 4 vd.) verdiği bilgiye göre:
Sarvan (Marneul) Şehri ve A{ıllele, A{ılmahmudlu, Ağamemmedli, Ağġula, Ambarlı (Ambarovka), Araplı, Aşağı Gullar, Aşağı Saral, Balabeyler, Baydar, Baytallı, Beyterefçi, Birinci Kösalı, Böyük Muğanlı (Ġaş Muğanlı), Böyükbeyler, Burma Tezekend, Candar, Daştepe, Demye Görar{ı, Ezizkend (İvanbeyli), Ġaçağan, Ġasımlı, Gayaġocalı (Yenikend), Ġırı{lı, Ġızılhacılı, Ġuşçu, Hacıisakend, Hallavar, ¾ancığazlı, ¾uldere, ¾utor-Lecbeddin, İkinci Kösalı, İlmezli, İmir, Keşeli, Kirec Muğanlı, Kürtler, Kürüstü Kepenekçi (Demirçihesen Kepenekçi), Lecbeddin, Mamay, Mescidli Görar{ı (Alget), Mollaoğlu, Sabirkend (Mamğallı/Memgelli), Sada{lı, Seyid{ocalı, Sop, Şahbuzlu, Şülever (Şölöyür), Tekeli, Tezekend, Ulaşlı, Yu{arı Ġullar, Yukarı Saral adlı köyleri;

Bolnis Şehri ve Abdallı, Ağalar, Arakel, Arı{lı, Aşağı Ġoşakilse, Aşağıgülever, Ayorta, Babakişiler, Bala Muğanlı, Beyteker, Bolus Kepenekçi, Ceferli, Çata{, Darvaz, Daşlıġullar, Deller, Demirli, Esmeler, Fa{ralı, Ġaradaş, Ġaratikân, Ġoçulu, Hesen{ocalı, İmirhesen, İnceoğlu, Kolagir (Kolayır), Mığırlı, Mollaehmedli, Saraclı, Sarallar, Sarımemmedli, Seneb, Seyalıoğlu (Sisġala), Şemşiöyü, Yu{arı Ġoşakilse, Yu{arıgülever, Zol Göyec adlı köyleri; Başkeçit (Dmanis) Şehri ve Armudlu, Aşağı Ġarabulaġ, Aşağı Oruzman, Ba{çalar, Bezekli, Boğazkesen, Çopuralılar, Dağ Arı{lı, Deller, Dunus, Engirevan, Ġamışlı, Ġarakilse, Ġemerli, Geyliyen, Gızılhacılı, Ġızılkilse, Gödekdağ, Hamamlı, Hüséynkend (Hüseynçay), Kirovis, Lök Candar, Mahmudlu, Memişler, Memişli, Örmeşen, Saca, Salammeléyk, Seferli, Söyüdlü, Suġala, Şahmarlı, Şindiler, Yagublu (Yavı{lı), Yırğançay, Yu{arı Ġarabulaġ, Yu{arı Oruzman adlı köyleri;

Karayazı (Gardaban) Şehri ve A{alşen, Ağtehle, Aşağı Kepenekçi, Birlik, Candar, Garacalar, Ġaratehle, Ġarayazı Şehri, Kalinin, Kösalı, Nezerli, Sertcala-Muğanlı, Soğanlıġ, Tezekend, Va{tangis adlı köyleri;

Ağbulak (Tetritsğaro) şehrinin bazı mahalleleri ile Kosalar, Namtvirian, Nebiler kentleri, Şıhlı köyleri;

Barmaksız (Zalga) şehrinin bazı kesimleri ile Culuhlu, Ercivan-Sarvan, Gızılhacılı (Çölyan), Gödekler, Minasazkend, Novruzalılar adlı köyleri;

Karaçöp (Saġareco) Bölgesinin Baldoy (Paldı), Düzeyrem, Ġaziler, Karabağlı, Kéşeli, Lembeli, Tüller, Yor Muğanlı köyleri tamamen Karapapak Türkleri ile meskûn durumdadırlar.

Ayrıca Telev şehrinin Karacala; Loqadeks şehrinin Ġabal, Ġaracalar, Genceler, Uzuntala kentleri sakinlerinin büyük çoğunluğunu Karapapaklar oluşturmaktadır.

19 Yine Valehoğlu’nun (2005: 7) verdiği bilgiye göre: Azerbaycan’ın Kazak/Ġazaġ Şehri ile Ağköynek, Alpout, Aşağı Eskipara, Aşağı Salahlı, Bala Ceferli, Bar{udarlı, Birinci Şı{lı, Ceferli, Çaylı, Daş Salahlı, Demirçiler, Elibayramlı, Ferehli, Ġaymaġlı, Ġaza{beyli, Ġızılhacılı, Ġuşçu-Ayrım, Hüséynbeyli, İkinci Şı{lı, ¾anlıklar, ¾eyrimli, ¾ıl{ına, Kemerli, Kôl{elfeli, Kolayır, Kosalar, Mezemli, Musaköy, Orta Salahlı, Ürkmezli, Yu{arı Salahlı, Yukarı Eskipara adlı köyleri;
ATAMIZ

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam8
Toplam Ziyaret389220
Hava Durumu
AVRASYA TÜRK DERNEKLERİ FEDERASYONU
TEREKEME KARAPAPAK TÜRKLERİ KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ
FACEBOOK